Vše co potřebujete vědět o lidech!

20.3.2017

Ve všech mezilidských vztazích se neobejdeme bez znalostí základních lidských motivů. O to více potřebujeme základní lidské rysy znát při spolupráci v podnikání a při komunikaci se zákazníky, protože podnikání jako takové je především o lidech a o vztazích mezi nimi. Proto jsme pro vás připravili následující seznam vlastností, které platí všeobecně pro člověka.

 

Lidé si idealizují minulost, stěžují si na přítomnost a bojí se budoucnosti

Je lidskou přirozeností idealizovat si minulost, přestože třeba zase tak ideální nebyla. Oproti tomu přítomnost se nám vždycky jeví složitější, než se změní v minulost. Lidé se přirozeně bojí budoucnosti, protože je záhadná a vše co nám je neznámé, vyvolává obavy a nejistotu. Proto i při prodeji našich produktů či služeb mějme na paměti, že obava z neznámého hraje zcela zásadní roli v lidském chování. Snažme se proto zákazníků, naši službu či produkt maximálně přiblížit, abychom tyto obavy rozpustili.

 

Lidé nikdy nepochybují o vlastních názorech, tak se je nesnažte měnit

Tohle je jednou ze zásad, která je málo respektovaná v obchodních odděleních spousty firem. Často se prodejce snaží za každou cenu změnit názor zákazníka, právě proto, aby produkt či službu lépe prodal. Pokud však tohle děláme, je to chyba, protože zákazníka spíše více utvrdíme v jeho postoji, čímž ho vlastně donutíme vstoupit oproti nám do opozice a podpoříme jeho snahu obhájit si vlastní pravdu. Moudřejší je zákazníkovi jeho názor ponechat a hledat „něco“ co máme s ním společného. Když to najdeme, máme na čem stavět a nemusíme používat žádné přesvědčovací taktiky.

 

Lidé dělají ledacos, jen pro dobrý pocit

Všechno co děláme, činíme pro dobrý pocit. Všechny názory, ať už dobré či špatné děláme s dobrým úmyslem. Tento úmysl však vnímáme jako dobrý pouze my sami. Nemějme proto zákazníkům za zlé, jejich negativní reakce na vaši cenu, nabídku nebo cokoliv jiného. Jedná se pouze o přirozené obhájení dobrého pocitu. Nezapomeňte, že jejich úmysl je čistý, ať už se vás snaží poškodit či nikoliv. Je těžké vnímat tuto skutečnost pozitivně, ale když se to naučíte, nebudou se vás negativní reakce okolí tolik dotýkat. Pomůže vám to oprostit se od vlastních emocí a vnímat situaci objektivně.

 

Lidé zaplatí jakékoliv peníze, aby změnili svůj vnitřní stav

Většinou hledáme štěstí ve vnějších věcech, které nám na chvíli pomohou cítit se lépe. Změní to náš vnitřní stav, ale stáváme se tím se na okolním světě více a více závislí. Ve velké míře toho využívá reklama. Cílem je vyvolat emoce. Když vyvoláme u člověka emoci, měníme, i když třeba jen na okamžik jeho dosavadní vnitřní stav. Pokud zákazník při nabídce našich služeb nebude cítit pozitivní emoce, velmi těžko ho přimějeme za tyto služby platit. Nemusíme však hned se zákazníkem manipulovat pomocí reklamy a přesvědčování. Někdy stačí jen navodit příjemnou atmosféru a být otevřený k zákazníkovým potřebám.

 

Lidé slyší na lichotky

Každého z nás potěší, když nám někdo něco pochválí, nebo ocení, ať už to dáme najevo nebo ne. Pokusme se najít na lidech to dobré a upřímně je za to pochválit. Navozujeme tím přátelskou atmosféru.  Pozor, nesmí se však jednat o žádnou manipulaci. Kompliment musí být upřímný a nefalšovaný. Pokud bychom se snažili komplimenty využívat pro manipulaci, lidé to poznají.

 

Lidé se s vámi nikdy nebudou hádat, pokud jim nebudete odporovat

Vždy když někomu odporujeme, vzbuzujeme v něm negativní emoce, které ho nutí přejít do obrané pozice. Z obranné pozice se stává útočná a ta vyústí v hádku. Nesnažme se lidi měnit, stejně se nám to nepovede. Vložme svoji energii spíše do otevřené a pozitivní komunikace. Odporem nikoho nepřesvědčíme a už vůbec si nezískáme důvěru.

 

Lidé vám budou naslouchat, pokud vystoupíte ze svého ega

Nejdříve bychom se měli snažit druhou stranu pochopit a až poté chtít být pochopeni. Lidé nám nebudou naslouchat, budeme-li zaměřeni příliš sami na sebe. Každý z nás má svůj svět, ve kterém jsme my sami jeho středem. Pokud lidem nebudeme opravdově naslouchat, nebudou naslouchat ani oni nám. Uzavřou se do svého světa a nás tam nepustí. Pokud se však naučíme lidem naslouchat, bude nám to užitečné, docílíme tak otevřené komunikace a lidí se s námi budou cítit příjemně.

 

Lidé touží po uznání

Všichni toužíme, aby ostatní viděli a uznali naše kvality, ať už se jedná o práci či osobní zájmy. Pokud k lidem budeme přistupovat s respektem k tomu, co vytváří, budou nás mít raději a když nás budou mít raději, pravděpodobně právě u nás uskuteční objednávku než u konkurence.

 

Lidé mají pocit, že je ovládá někdo jiný a touží získat moc zpátky

Vnímáme tento svět jako místo, kde se musíme podřídit systému, korporacím, vládě a bůhví čemu ještě. Tento pocit nám bere svobodu. Touha po svobodě je v nejniternějších představách ukrytá v každém z nás. Pokud lidem poskytneme svobodu při naší vzájemné spolupráci, docílíme toho, že se s námi budou cítit dobře. Nebudou se cítit pod tlakem a tak snadno můžeme začít budovat vztahy na partnerském přístupu, který podporuje pocit svobody.

 

Lidé jsou ovlivnitelní tím, co si myslí druzí

Společnost potřebuje do jisté míry každý z nás. Každý den jsme pod vlivem dostupných informací a názorů vycházejících od jiných lidí. Okolní svět a informace, které k sobě pustíme, nás formují. Stejně tak nás ovlivňují názory ostatních, přestože si to často nechceme připustit. Jestliže vám známý řekne, že využil nějakou konkrétní službu a že byla vážně skvělá, budete na tuto informaci pohlížet jinak, než kdybyste o dané službě nic nevěděli. Snažme se tedy poskytovat služby a produkty našim zákazníkům v takové kvalitě, abyste o nich vytvořili dobré mínění veřejnosti.