Jak si poradit s problémovými zaměstnanci?

25.1.2017

Všichni bychom rádi zaměstnávali jen chytré, milé a pracovité lidi. Bohužel ne vždy se nám podaří odhalit problémové zaměstnance hned při výběrovém řízení. Dost často se stává, že nový zaměstnanec projeví svůj pravý charakter až po nějakém čase a jeho ztráta by vedla ke zbytečným rizikům v našem podnikání. Proto jsme pro vás připravili seznam problémových lidí v zaměstnání a následné doporučení, jak s nimi pracovat, pokud jste se rozhodli si je ve firmě ponechat.

 

Nepřizpůsobivý zaměstnanec

Tento typ zaměstnance se na pracovním pohovoru odhaluje velmi těžko. Většinou se dokáže dobře přetvařovat a často budí dojem profesionality a kompetentnosti.
Jak se projevuje?
Ze začátku působí nenápadně, ale po delší spolupráci začne vykazovat známky nespolupráce s kolegy, je jakoby z jiného těsta než jeho spolupracovníci. Brzy začne z kolektivu „vyčnívat“ svou netečností a individualismem. Kolegové si dosti rychle všimnou jeho projevů a budou je považovat za sebestředné a namyšlené. Tento zaměstnanec se nakonec od skupiny kolegů „odděluje“ a nevytváří dobře fungující spolupráci.
Jaké je řešení?
Vy jako vedoucí týmu byste neměl tuto skutečnost přehlížet a mylně si myslet, že se situace sama vyřeší. Dost často se jen klima uvnitř týmu zhoršuje, atmosféra houstne a absence spolupráce začne přerůstat v konflikty, které budou zbytečně rozbíjet kolektiv.
Doporučujeme si promluvit zvlášť s problémovým zaměstnancem mezi čtyřma očima. Dejte mu najevo, že vám může věřit a že váš úmysl řešit tuto situaci je čistý, že mu chcete pomoct a že vám záleží na vztazích uvnitř týmu. Dejte mu najevo, že ho chápete. Také si promluvte se členy týmu, abyste vyloučili možnost nepřijetí tohoto zaměstnance skupinou. Cílem domluvy je zjistit, proč je chování jednotlivce vůči skupině demonstrativní. Poté co provedete tento krok, máte alespoň nějaké povědomí o důvodu nežádoucího chování zaměstnance vůči skupině.
Nyní by měla následovat domluva s problémovým zaměstnancem a stanovení kroků, které povedou ke zlepšení situace. Nechte zaměstnance, aby si tyto kroky určil sám, bude mít menší potíže s jejich dodržováním. Snažte se, aby měl zaměstnanec pocit, že situaci ovlivňuje jen on sám.
Pokud vám na přijmutí tohoto zaměstnance opravdu záleží, podpořte tuto nápravu nějakou teambuildingovou akcí, do které zařadíte hry, které podporují týmovou spolupráci, důvěru v týmu a vzájemný respekt.

 

Konfliktní zaměstnanec

Zaměstnanec, který bude na pracovišti vykazovat konfliktní chování, se může při prvním pohovoru také těžko poznat. Pokud se vám občas stává, že se vám ve firmě takový zaměstnanec objeví, doporučujeme provádět výběrové řízení formou assessment centra, kde se zvyšuje pravděpodobnost odhalení pravé povahy takového zaměstnance.
Jak se projevuje?
Neustále něco nebo někoho kritizuje, vyvolává zbytečné hádky, šíří negativní atmosféru mezi spolupracovníky a celkově je jeho chování pro většinu kolektivu neúnosné a nepříjemné.
Jaké je řešení?
U všech problémových lidí na pracovišti byste měli začít s promluvou. Zjistěte nejprve, co tohoto zaměstnance vede k takovému chování. Může to být cokoliv. Například si nesedl s lidmi v týmu, prochází těžkým životním obdobím apod. Mluvte spolu výhradně mezi čtyřma očima a jasně uveďte všechno co je pro ostatní nepříjemné. Je důležité komunikovat s tímto typem člověka bez emocí a naprosto v klidu. Připravte se na to, že domluva s tímto typem člověka nebude vůbec jednoduchá. Pravděpodobně vám bude argumentovat a je dost možné, že se bude stavět do role oběti. Nenechte se zatáhnout do jeho manipulativních her a držte se tématu. Klidně, ale důrazně mu vysvětlete dopad jeho chování na týmovou spolupráci. Vysvětlete, proč bude lepší, když své kritické výlevy na pracovišti omezí.
Potom sledujte, jestli se jeho chování nezlepšilo. Jestli-že stále nepřichází očekávaný výsledek, klidně domluvu zopakujte a nyní trvejte na tom, aby vám zaměstnanec sdělil, proč se po vašem rozhovoru jeho chování nezměnilo. Až poté co opravdu nic nezabere, vyslovte svůj požadavek před celým týmem. Touhle formou dáte najevo zaměstnanci, že problém je opravdu vážný a již by se mělo vše zlepšit.

 

Chronický „pomlouvač“

Charakter tohoto typu člověka se vám bude na pracovním pohovoru velmi obtížně identifikovat, protože je většinou družný a přátelský. Pokud hledáte týmového hráče, budete mít radost, jak dobře dokáže zapadnout do kolektivu.
Jak se projevuje?
Zdroj pomluv, které mohou způsobit nepříjemnosti v kolektivu se velmi těžko odhaluje. Pokud však dostatečně dobře pátráme, po čase zjistíme, kdo za tím stojí.
Zaměstnanec zdroje pomluv často vyhledává lidí, které jeho pomluvy zajímají a může se tak o ně s někým podělit. Může se vyskytovat v uzavřených hloučkách a špitat si se svými kolegy. Pokud projdete kolem takové skupinky, velmi snadno poznáte, jestli řeší pracovní záležitosti, nebo se věnuje pomluvám.
Jaké je řešení?
Není snadné zaměstnanci, který se ujímá ve vaší organizaci šířením pomluv nikterak tuto skutečnost dokázat. Nejdříve se snažte zjistit, proč se zaměstnanec chová tímto způsobem. Může za tím být „pouhé“ odreagování. Lidé, kteří se cítí pod tlakem, nebo je tíží nějaká nejistota, se častěji uchylují k pomluvám. Určitě byste měli zaměstnance informovat, že o jeho slabosti pro pomluvy dobře víte a považujete jeho chování za nežádoucí. Tento typ člověka se bude nejspíš bránit a nařčení z roznašeče pomluv popírat. Pokud jste si však jisti, že je tento člověk skutečný zdroj, buďte neústupní a opravdu důrazně zaměstnanci sdělte, že očekáváte, že s pomluvami přestane. Zaměstnanci vysvětlete, jaký dopad mají jeho pomluvy na lidi kolem něho a co všechno mže pomluvami způsobit.
Pokud nepomůže tato taktika, opět se uchylte ke sdělení této skutečnosti před ostatními členy týmu.

 

Žalobníček

Opět se jedná o typ osobnosti, který nemusíte poznat v procesu výběrového řízení. I tento zaměstnanec bude pravděpodobně přátelským a týmovým hráčem.
Jak se projevuje?
U tohoto typu osobnosti je největším problémem ten, že ani vy nemusíte poznat, že se jedná o problémového zaměstnance. Tento člověk vás totiž rád informuje o všem, co nefunguje, co kdo udělal za chybu, nebo co kdo řekl. Vám se tyto informace mohu náramně hodit, protože jako vedoucímu vám spoustu věcí týkajících se kolektivu pochopitelně uniká. Tento zaměstnanec se pro vás stává zdrojem informací a kolikrát i vašim rádcem, nebo přítelem. Díky přínosu, který vám tento člověk poskytuje, nevidíte problémy, které způsobuje v kolektivu.
Jaké je řešení?
Je těžké přiznat sám sobě, že takový spolupracovník škodí našemu týmu a m yho v tom do značné míry podporujeme. Pokud už tuto chybu vidíme, můžeme sjednat nápravu. Nebude to však lehké, protože jsme si už pravděpodobně stihli s tímto zaměstnancem vytvořit důvěryhodný vztah. Pokud mu dáte najevo, že je jeho chování pro vás nepřijatelné, bude z vás zmaten, protože jste doposud jeho donášení tolerovali a možná i vyžadovali.
Jak se tedy zachovat? Zkuste nejprve zjistit, co tuto osobu vede k donášení. Pravděpodobně má z něčeho strach, a pokud zjistíte z čeho, můžete pracovat na vyvrácení příčiny strachu. Nedoporučujeme zaměstnanci říkat, že dělá něco špatně. Stačí, když nebudete jeho žalování přikládat velký význam. Tím, že mu dáte najevo, že vás to příliš nezajímá, přestanete jeho jednání podporovat. Můžete mu přidat ještě nějakou práci navíc, jako vyjádření důvěry. Věřte, že donášení zabere hodně času. Váš zaměstnanec je pravděpodobně málo vytížený.
A nakonec: Kdyby nic z toho nezabralo, neexistuje jednodušší metoda, než zareagovat na žalování tak, že půjdete a okamžitě začnete problém řešit s dotyčným, který je obětí žalobníčka. Pokud problémový zaměstnanec přinese další negativní zprávu o někom z vašeho týmu, zavolejte si dotyčnou osobu a řešte všechno pěkně zatepla. Zaručujeme vám, že takto odradíte každého zaměstnance od žalování.