Proč studovat MBA aneb vzdělání na míru pro manažery

7.3.2018

Popularita studia MBA programů nebo jim příbuzným oborům v České republice v poslední době značně stoupá. Rozhodli jsme se podívat, co vše se skrývá za těmito profesními tituly a proč jsou právě nyní tolik na vzestupu.

Hlavním důvodem, proč stále více manažerů a majitelů firem vyhledává právě tento typ studia, je jeho propojenost s praxí. Studium MBA není studiem „pro titul“, jak tomu bývá v mnoha případech soukromých škol. Jedná se o vzdělávání, které komplexně odkrývá pohled přímo do manažerského „řemesla“. Předměty, jako jsou Strategický managment, Projektový managment nebo třeba Mezinárodní marketing, může student neboli manažer přenést rovnou do praxe. Programy MBA nejsou univerzální a jejich zaměření do praxe souvisí s možností několika volitelných předmětů, které si student vybírá podle toho, v jakém oboru pracuje.

V čem však spočívá jeho hlavní přednost, je možnost studenta vytvořit si vlastní časový plán vzdělávání. Vzhledem ke skutečnosti, že studium MBA je určeno především pro manažery, kteří jsou zpravidla časově velmi vytíženou skupinou, přizpůsobuje univerzita harmonogram studia přímo svým klientům. Na trhu se již objevila možnost studovat MBA 100% online formou. Potenciální zájemce o studium se nemusí osobně nikam dostavit, pro začátek stačí jen vyplnit přihlášku ke studiu a dohodnout se na jeho zahájení. Po vyřízení všech náležitostí student obdrží přístup do studentského informačního systému, kde již dále studuje, čerpá materiály z internetové knihovny, konzultuje s tutory témata svých prací prostřednictvím skypu nebo emailu. Studium tak lze v rámci online formy plně přizpůsobit vlastní práci, potřebám i koníčkům.

Studium MBA je momentálně na vzestupu nejen z důvodu zvyšující se konkurenceschopnosti na trhu práce, ale i díky stále potřebné vnitřní motivaci v rámci preventivního boje proti syndromu vyhoření, který se i v manažerských pozicích ať dříve či později dostavuje právě v momentě, kdy to člověk nejméně čeká.

Pokud i vy hledáte něco, co znovu osvěží vaši manažerskou profesi a vlije Vám novou krev do žil v podobě nových dovedností, potom můžeme toto studium jedině doporučit.