Proč je lepší přestat dělat kompromisy?

6.12.2017

Říká se, že to co jsme, neurčuje naše nadání, ale naše volby a že náš život je jen výsledkem našich rozhodnutí.

Rozhodování je každodenní záležitostí našich životů. Je dokázáno, že za jeden den uděláme až 1000 malých rozhodnutí! Rozhodujeme se, v kolik ráno vstaneme, jestli si nařídíme budík, zda si dáme kávu nebo čaj, kterou cestou půjdeme do práce, jaký úkol uděláme jako první, jestli projdeme semafor na červenou… A takto bychom mohli pokračovat donekonečna. Rozhodnutí děláme tak často, že je pokládáme za automatické, nad mnohými už ani nepřemýšlíme a jiné považujeme za stereotyp. Přesto jsou to naše volby, které v detailech určují budoucí vývoj našeho života.

Rozhodnutí vychází z naší hluboké podstaty toho, jací jsme, anebo jací bychom chtěli být. Mnohá naše rozhodnutí vychází z toho, co považujeme za nejmenší možné zlo. Jinými slovy se jedná o kompromis

Pojďme se podívat na to, co je to vlastně kompromis. Proč je pro nás tak nebezpečný a proč je mnohdy lepší se do něho vůbec nepouštět. Již podle definice ve slovníku můžeme zjistit, že kompromis znamená ústupek nebo nenaplnění očekávání žádné z vyjednávajících stran. Pokud tedy děláme často kompromisy, nakonec zjistíme, že nejdeme vlastní cestou, ani cestou nejmenšího odporu, jakby se mohlo na první pohled zdát. Jdeme cestou, která není naše a tak se dostáváme do situace, kterou bychom si za normálních okolností nevybrali. A potom neděláme, co chceme, ale to co musíme a předstíráme, že je to to, co dělat chceme. Přiznejme si to otevřeně, mohou za to kompromisy.

Proč tedy děláme kompromisy, když jsou z dlouhodobého hlediska tak málo efektivní pro náš život? Kompromis není nic jiného než jedna z forem strachu převlečená za „nejvhodnější“ řečení. Není však na škodu položit si vždy před každým takovým kompromisem tyto otázky: Opravdu to udělat chci? Nepotlačím kompromisem sám sebe? Pokud jsou odpovědi na tyto otázky záporné, raději kompromis nedělejte. Jestliže ho přesto uděláte, pomalu scházíte z cesty, která vede k vašemu štěstí.

Proto mějte na paměti, že vždy je lepší zapálit si vlastní svíčku, než proklínat temnotu!