Které chyby ve výběrovém řízení, mají za následek absenci skutečně kvalitních lidí ve vaší firmě?

24.7.2017

Máte ve vaší firmě potíže se sháněním kvalitních kandidátů? Chybí vám kvalifikovaní zaměstnanci a musíte se často spokojit s menší odborností?

Podle aktuálních průzkumů, nezaměstnanost na českém trhu práce klesla již na čtyři procenta, což je nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 19 let! Lidí na trhu práce ubývá, jsou dražší a mají vyšší požadavky. Mnohé firmy se potýkají s absencí pracovníků takřka ve všech oborech. Kamenem úrazu jsou kvalifikovaní pracovníci. Jedná se o úzkou skupinu, takže si tito lidé mohou více vybírat z různých nabídek práce. Personální marketing je díky tomu velmi vyhledávaným oborem a začíná stále více stoupat do popředí firem, zejména jejich personálních oddělení.

Podle nejnovějších statistik 80% všech zaměstnanců změní práci kvůli svému šéfovi, z čehož vyplývá, že nadřízený je klíčovou osobou personálního marketingu a měl by si být vědom svého vlivu na udržení kvalitních zaměstnanců.

Již jsou dávno pryč doby, kdy ve firmách panovala stísněná atmosféra kdykoliv se manažer objevil v zorném úhlu svých podřízených. Aroganci a neprofesionální jednání nadřízených už si nechá málokterý zaměstnanec líbit a raději firmu opustí. Tyto fakta vedou k nutnosti budování jiných vztahů mezi nadřízeným a podřízeným, kdy je na místě spíše partnerský přístup než přílišná formálnost a odtažitost.

Vzhledem k stále nižšímu počtu uchazečů o zaměstnání, je třeba věnovat pozornost způsobu výběrového řízení, protože právě ten mnohdy uchazečům o zaměstnání napoví víc, než bychom čekali. Chyb, kterých se dopouštíme a zbytečně se okrádáme o kvalitní zaměstnance, je přitom celá řada:

  1. Nadřazenost

Snaha působit důležitě je bezesporu častou vlastností manažerů a nadřízených ve firmách, přesto bychom měli popřemýšlet nad touto taktikou a nechat raději své ego odpočívat. Pro kandidáty je přílišná nadřazenost známkou nevyzrálé společnosti, kde panují zvyky ze staré školy a nebudou vaši firmu považovat za atraktivního zaměstnavatele.

  1. Nevhodné otázky

Vzhledem ke změněné situaci na trhu práce začaly být některé dříve běžně užívané otázky na pohovoru nevhodné. Nejčastějším nevhodným dotazem je: „Proč bychom si měli vybrat právě vás?“ Uchazeče tím stavíte do podřízené role, který se jde prosit o práci ve vašem podniku a z celého kontextu dotazu vyplývá, že by měl být vděčný, že jsme si jej vůbec na pohovor pozvali. Samozřejmě záleží i na jiných situačních aspektech, ve kterých tuto otázku pokládáme, nicméně i přesto je tento dotaz nemístný. Možná stojí za zamyšlení, jestli uchazeči spíše neukázat, proč zrovna on by si měl vybrat právě vás.

  1. Nedůvěryhodnost

Nestíháte a chodíte na pohovory pozdě? Měníte často místo a čas pohovorů? Měníte termíny nástupů? Žijeme v době, kde vznikají firmy jako na běžícím pásu. Majitelé firem mnohdy hledají zaměstnance, aniž by měli uspořádaný koncept společnosti a přesný postup pro práci se zaměstnanci. Bohužel tento aspekt bývá často u nových firem podceněn, následkem čeho společnost přichází o kvalitní zaměstnance, aniž by vůbec začala fungovat. Žádný kvalitní zaměstnanec dnes na práci nebude čekat jako na smilování.

  1. Neodbornost HR specialistů

Obsazování méně kvalifikovaných zaměstnanců na odborné pozice se bohužel dotýká i HR oboru, zejména HR specialistů, kteří často pohovor neumí vést, právě pro svoji nezkušenost nebo nekompetentnost. Kvalitní zaměstnanec tyto mezery vycítí a vyhodnotí firmu jako neprofesionální organizaci, kde nejsou odborníci ceněni. Zejména pokud hledáme manažerské nebo obchodní pozice, tedy kandidáty s více rozvinutými soft skills, není moudré nechat vést ani první kola pohovorů začátečníkem v oblasti HR.

  1. Pohovory po telefonu

Rádi selektujete uchazeče o zaměstnání na základě telefonického pohovoru? Pohovory po telefonu mohou dobře sloužit jako první předvýběr kandidátů, zejména pokud se jedná o obchodníka nebo operátora na Call centru. Ne vždy však uděláte tímto krokem dobrý první dojem. Máme možnost působit totiž jen svým hlasem, což může být mnohdy nevýhoda. Často se stává, že zatlačíme kandidáta do kouta dotazy typu: „Co víte o naší společnosti?“ „Proč jste se ucházel o místo právě u nás?“ nebo „Co vás zaujalo na této pracovní pozici?“ Je třeba si uvědomit, že jsme nebyli jako firma jediná, u které kandidát poptává zaměstnání, takže si pravděpodobně nevzpomene, čím ho naše společnost zaujala, natož aby o ní něco věděl. I tuto informaci si kandidáti nejčastěji zjišťují před pohovorem. Kvalitního kandidáta můžeme takovými neprofesionálními telefonickými dotazy předběžně odradit od osobního setkání.