Fluktuace jako inovace ve firmě

27.8.2018

Fluktuace je strašákem mnoha firem. Neustálé obměňování lidí je velmi častým dogmatem, ve kterém se personalisté rádi utvrzují a je považováno za zbytečné, neefektivní a příliš nákladné. Zkoumali jsme fluktuaci ze všech stran a zjistili jsme, že opak je někdy pravou. Co se týče fluktuace, lze na ní nahlížet v novém světle, protože právě ona vám může přinést nový vítr do vašeho podnikání, nové příležitosti a významný posun. K tomu, abychom si lépe vysvětlili, proč tomu tak je, se musíme nejprve podívat na fluktuaci zaměstnanců ve firmách z více úhlů pohledů.

Nejčastějším důvodem, proč je neustálé „střídání“ zaměstnanců na různých pozicích ve firmách špatné jsou prostředky, které musí podnik vynaložit. Přijmutí  každého nového člověka do vaší firmy je především investice, u které se očekává její návratnost. Ze statistik vyplývá, že každý nový zaměstnanec není pro firmu přínosem celé 2 – 3 měsíce, tedy po dobu, než si zvykne na firemní kulturu, zaučí se a začne svojí práci lépe rozumět. U této investice firmy očekávají návratnost nejlépe v průběhu dalších měsíců. Co se však stane, když zaměstnanec odejde ještě během zkušební doby? Firma o celou investici přijde a musí hledat někoho nového, aby nahradila předchozího zaměstnance. Hledání nového člověka není zas tak snadné, obzvláště v době s velmi nízkou nezaměstnaností. Samotné obsazování volné pozice zaměstná v lepším případě HR oddělení nebo samotného manažera, kterému tato aktivita bere čas, který by mohl strávit efektivněji. Tyto fakta jsou hlavním důvodem, díky kterému se firmy fluktuaci brání zuby nehty. Proto, aby fluktuaci snížili, vynakládají další prostředky na udržení zaměstnanců v podobě benefitů, delšího volna a větší benevolenci směrem k zaměstnancům. Málokdy si však uvědomují, že prostředky, které firma vynaloží na udržení zaměstnanců, se rovnají stejné částce jako prostředky v období fluktuace.

Trend minulosti, kdy bylo žádoucí, zůstávat v jedné organizaci celý život možná zapříčinil lepší loajalitu a celkovou soudržnost lidí ve firmě. Pravdou je, že i tato mince má dvě strany. Úskalí je právě v přínosu jednotlivce pro podnik. Prvotní aktivitu, která je pro nového zaměstnance typickou po dobu tří let, vystřídá provozní slepota a tendence dělat věci stejným způsobem. Tyto časté nešvary stálých zaměstnanců firmu dlouhodobě potápí ke dnu. Čím více statických lidí bude ve firmě pracovat, tím bude horší pro podnik jít vpřed. Firmy, kde se mohou personalisté chlubit nízkou fluktuací, často zamrznou na mrtvém bodě. Je pro ně typické, že nedokážou držet krok s konkurencí a do jejich statusu se promítá čím dál větší zkostnatělost a nízká míra inovace.

Oproti tomu větší fluktuace často zapříčiní růst a nemalý posun, právě proto, že se jedná o změnu, kterou potřebuje každá firma, která se chce dlouhodobě udržet na vrcholu. Když se nebudete obávat fluktuace, budete neustále hledat ty nejlepší zaměstnance, váš podnik to posune zase o kus dál. Dáte prostor kreativitě, novým nápadům a podpoříte snahu dělat věci jinak a lépe. Fluktuace nemusí být pro organizaci vždy ztrátová, naopak často je jejím vedlejším produktem efektivita a inovativní přístup.