Čím se může malá firma inspirovat u korporace, a co by měla raději vynechat?

13.7.2017

Co si můžeme vzít z korporátního světa do vlastního podnikání a co raději ne

Svět korporace je někdy velmi záhadný. Kdo nevyzkoušel, nepochopí. Je velice odlišný od rodinných firem, právě svoji podstatou a především pravidly, která zde panují a převládají mnohdy po desetiletí.

Rozdíly v korporátním podniku a v menší od základu budované firmě, která prochází všemi vývojovými stádii je pochopitelně značný.

Ještě než začneme zatracovat korporace s nízkou flexibilitou a omezenou přizpůsobivostí vnějšímu světu, pojďme se podívat na to, co se od nich naopak můžeme přiučit, aneb každá mince má dvě strany.

V čem nám může být korporace příkladem?

  • Jasně vymezená pravidla

Ať už se nám to líbí nebo ne, pravdou je, že absence pravidel způsobuje chaos. Lidé od nepaměti pravidla potřebují, i když je vždy nemají rádi. Velkým korporacím nemůžeme upřít dobré zvládnutí nastavení všech možných pravidel a opatření. Pravidla zejména ve firmě vedou k jaksi jistotě, která následně zaštiťuje další podstatnou věc, což je stabilita.

 

  • Stabilita

Korporátní podniky už jsou většinou na trhu nějaký ten pátek, proto mají dobře zajištěnou celkovou stabilitu. Většinou se jedná o nějaké to financování ze zahraničí v případě slabšího období apod. Menší podniky logicky se stabilitou více či méně bojují. Z korporací si mohou vzít názorný příklad, jak svoji firmu co nejlépe zajistit.

 

  • Právní ochrana

Opět se jedná o bod, který vychází z jasně daných pravidel korporátů. Korporace jsou totiž těžko napadnutelné už z toho důvodu, že v něm pracují opravdoví experti na všechny možné obory, kteří  jsou dobře placeni za to, aby jen tak nějaké pravidlo neopomněli. Přítomnost expertů

 

  • Zaměstnávání expertů

Korporát má tu výhodu, že díky své finanční stabilitě dokáže zaplatit jakéhokoliv experta na cokoliv co je třeba (někdy i netřeba). Ať už se jedná o marketing, právní záležitosti nebo finanční sféru, vždy zaměstnává lidi, kteří mají s daným oborem co dočinění a jsou v něm velmi dobří. V malých firmách častěji najdete amatéry na pracovních pozicích vyžadujících odbornost nebo začátečníky, protože si taková firma nemůže dovolit platit právě ty odborníky. Lidé v každé firmě utváří její kulturu a pověst. Malá firma si sice nemůže dovolit zaměstnávat drahé odborníky, ale může si takové vychovat, třeba tak, že poskytne příležitost k profesnímu rozvoji nadějným absolventům. Takhle si můžete vychovat opravdové profesionály bez velkých počátečních nákladů.

Odvrácenou stranou mince jsou jisté zvyklosti, kterými bychom se naopak inspirovat neměli. Nebezpečí hrozí těm podnikatelům, kteří v korporátním podniku strávili už nějaký ten čas. Všichni totiž máme tendenci a sklon dělat věci stále stejným způsobem, přestože jsou mnohdy už neefektivní.

Tady jsou některé z nich:

 

  • Plýtvání penězi

K tématu jak a kde všude korporace plýtvají penězi, by se daly popsat stohy papíru. Nejviditelnější z nich jsou personální náklady, které zapříčiňuje někdy i zbytečné a nepromyšlené zaměstnávání většího počtu lidí. Vždy proto zvažte, jestli při každé nově vzniklé práci potřebujete přijmout zaměstnance, nebo tuto práci můžete přiřadit někomu stávajícímu či externí firmě. Náklady na jednotlivá oddělení jsou mnohdy další extrémní položkou, kterou lze snížit a využít peníze ekonomickým způsobem. Zejména jde o příliš vysoké budgety, které mají jednotlivá oddělení k dispozici a následně mohou dělat vše porto, aby tyto „náboje“ vystříleli. V malé firmě není nutné stanovovat budgety vůbec, úplně stačí, když rozdělíte kompetence a zodpovědnosti na schvalování financování jednotlivých položek.

 

  • Přílišná zkostnatělost

Každá korporace trpí do jisté míry zkostnatělostí a nízkou flexibilitou ohledně nutných změn, které potřebuje provádět každá firma pro zdravý růst. Než novou věc schválí všechna oddělení, může se stát (a někdy se to skutečně stává), že v našem rychle měnícím se světě ujede vlak a firma nestihne zrealizovat nějaký zásadní krok, které by jí mohl ušetřit nebo vydělat peníze. Malá firma by si měla být vědoma této své výhody, tedy že může změny provádět hned a rychlost její reakce může vést mnohdy ke zlatému důlu. Hlavní je zbytečně neprotahovat procesy a měnit věci rychle pokud to situace vyžaduje.

 

  • Nelogická pravidla

Jak už bylo řečeno výše, pravidla jsou pro lidi nezbytná, neměli bychom při jejich vytváření přestávat hledat hranici, kterou bychom zamezili tvorbě „pravidel na všechno“. Vycházejme z toho, že žádný extrém není dobrý a nesvazujme svobodu lidí v organizaci pravidly, která nemají logický základ. Nezabíjejme pravidly v lidech kreativitu a schopnost myslet jinak.

 

  • Zbyteční lidé

Tento bod souvisí s plýtvání peněz. Protože je v korporacích lidí hodně, není pro ně vůbec těžké se „ztratit“ v davu a předstírat práci. Korporace se s tímto problémem potýkají každý den. Nedovolte, aby byl počet lidí ve vaší firmě vyšší, než který firma skutečně potřebuje. Nevymýšlejte názvy pracovních pozic pro lidi, ale hledejte lidi pro konkrétní činnost, kterou firma potřebuje zastávat.