5 Zaručených způsobů jak motivovat zaměstnance

29.12.2016

Každý kdo už nějaké zaměstnance řídil, nám dá určitě za pravdu, že není lehké zvolit tu správnou motivaci. Je to dáno i tím, že lidé jsou různí a na každého platí jiná pravidla.
Našli jsme však 5 účinných metod, které platí bez rozdílu na každého zaměstnance, ať je jeho povaha už jakákoliv.

 

1. Pochvala

Již velmi známou metodou, přesto dosti často opomíjenou manažery a vedoucími pracovníky je pochvala. Vyjádření uznání zaměstnanci za jeho práci bychom neměli zanedbávat. Lidé touží po uznání, a pokud jim vyjádříte pochvalu, budete je motivovat k podobným výsledkům, za které byli pochváleni. Jestliže máte pocit, že není za co chválit, nejste na dobré cestě. Vždy se dá najít „něco“, co zaměstnanec dělá dobře, přestože jste s nim nespokojeni. Při absenci pochvaly má zaměstnanec pocit nedocenění a ten vede ke ztrátě motivace.

 

2. Poděkování

Poděkovali jste už někdy svému zaměstnanci či podřízenému za vykonání nějakého úkolu? Nebo považujete provádění práce zaměstnance za jeho zákonnou povinnost? Je to stejné jako s pochvalou. Pokud chybí poděkování za dobrou práci ze strany nadřízeného, zaměstnanec má pocit, že si jeho práce nikdo ani nevšimne a příště už si nedá tolik záležet. Nemusíte děkovat za každý vykonaný úkol, někdy si stačí vypěstovat zvyk, že na konci směny zaměstnanci řeknete pouhé „děkuji“. Uvidíte, jak naroste jeho motivace.

 

3. Partnerský přístup

Dnes více než kdykoliv jindy zaměstnanci vyžadují partnerský přístup ze strany zaměstnavatele nebo vedoucího. Dávno jsou pryč doby, kdy zaměstnanci museli snášet aroganci a povýšenost od manažerů. V dnešní době mají schopní lidé daleko více možností. Najít kvalitní zaměstnance je čím dál tím těžší. Pokud volíte povýšený přístup ke svým lidem, vytváříte v nich frustraci a nedůvěru. Nemusíte si se zaměstnanci hned tykat. Stačí s nimi jednat jako s rovnocennými partnery a ne jako s dětmi. Uvidíte, že si vybudujete snáze lepší vztahy a zamezíte tak zbytečné fluktuaci.

 

4. Respekt

Pokud neprokážeme respekt k potřebám zaměstnance, nemůžeme očekávat, že on projeví respekt k nám. Neměli bychom zaměstnance považovat za někoho, u koho si kupujeme jeho volný čas. Měli bychom občas vyjádřit, že si svých zaměstnanců vážíme, a jsme rádi, že pro nás pracují. Respekt a uznání můžeme prokazovat různými způsoby. Ať už povolíte na pracovišti flexibilní pracovní dobu, nebo zaměstnanci umožníte odejít z práce dřív, když to potřebuje, vyjadřujete tím přátelský postoj, který vede k větší loajalitě a vzájemnému respektu.

 

5. Nápomocnost

Zaměstnanec by měl mít pocit, že se na vás může kdykoliv obrátit. Může se jednat o úkol, se kterým si neví rady, nebo o cokoliv, co mu v práci nevyhovuje. Snažte se být ke svým lidem otevření, nezavírat se před nimi v kanceláři a neznemožňovat jim komunikaci s vámi. Lidé budou cítit ve svém zaměstnání jistotu, kterou považují v práci za důležitou.